Menu
Menu
Search now

Jeres ferieeksperter

Personlig rådgivning: 04621/850056
Thanks for your recommendation!

Byhistorien bag den nuværene Vikingeby SlesvigVikingebyen Hedeby/Haithabus fødsel

  • 5 1.100 logimuligheder som kan bookes
  • b Testede logiværter og 92 % tilfredse kunder
  • p Personlig rådgivning: 04621 / 850056

Fra vikingebygd til handelsplads

Handelsmetropolens blomstringstid

Idet 9. og 10. århundrede udviklee vikingebygden sig til at blive den betydeligste handelsplads i Norden, som i 1066 blev ødelagt af vestslaviske enheder. I disse urolige tider flygtede nogle få overlevende over til nordbredden, det nuværende Slesvigs position, hvor der formentlig allerde havde levet mennesker. Man forsøgte sig igen på handel, men fremadstræbende byer som Lybæk og Flensborg overtog snart téten. I det 13. århundrede ophørte Slesvigs blomstringstid somcentral handelsby, men byen forblev et vigtigt politisk centrum for de slesvigske hertuger.

 

 

Fra handelsplads til Slesvig by

1.200 år byhistorie

I år 1200 fik Slesvig stadsret og oplevede i året 1218 med kroningen af Valdemar (den Unge) i 1218 højdepunktet på dansk indflydelse i middelalderen. Samtidigt dannede Slesvig med sin domkirke det åndelige centrum i bispedømmet Slesvig under ærkebispesædet i Lund.

I området med det nuværende Lodfod/Lollfuß var der en lille bebyggelse langs med forbindelsesvejen mellem Slesvig og Gottorp. Under indflydelse af udviklingen på hertugslottet fra 1232 voksede bebyggelsen. Først og fremmest tjenestefolk, håndværkere og hofkunstnere havde hjemme her, medens de højere embedsmænd slog sig ned i Slesvig eller på Frederiksberg/Friedrichsberg.

Fredriksberg/Friedrichsberg udviklede sig samtidigt med Lolfod i nærheden af Gotorp Slot til et større beboelseskvartér, hvortil de adelige flyttede. Ellers var stedet præget af hof-erhvervene. Afgørende var bygningen af Gottorp-dæmningen under Hertug Adolf i 1582, som forbandt Frederiksberg med Lolfod på den nordlige Sli-bred. I 1650 fik bebyggelsen det nuværende navn Friedrichsberg.

I 1711 blev de enkelte bebyggelser i den gamle by, Lolfod og Frederiksberg til den „combininierte Stadt“ – hvor de indtil i dag har bevaret deres egen karaktér. Efter den Store Nordiske Krig og den dermed forbundne danske sejr over Hertugdømmet „Schleswig-Holstein-Gottorf“ tilfaldt de slesvigske dele af Hertugdømmmet Slesvig den danske konge, der samtidigt blev hertug i hele Slesvig.

Fra 1840 blev den dansk-tyske konflikt det beherskedne tema i byen, hvis borgere i overvejende grad stillede sig på de tyske slesvigholsteneres side. Blandt andet opstod Slesvig-Holsten-sangen i Slesvig. Samtidigt vistes her det første blå-hvid-røde banner i Slesvig-Holstens farver.

Fra dansk til tysk herredømme

Magtskifte i Slesvig

Fischersiedlung Holm an der Schlei

I 1851 tabtes krigen mod det danske herredømme, men i 1864 vinder Preussen med Østrig ved sin side krigen mod Danmark. Slesvig bliver regeringssæde og administrativ hovedstad i den nye preussiske „Provinz Schleswig-Holstein“. Først i 1935 blev Holmen, indtil da en ø i Slien, landfast og dermed forbundet med byen Slesvig. I 1946 bliver Kiel delstaten Slesvig-Holstens ´Landeshauptstadt´, til udligning bliver Slesvig sæde for retsmyndighederne med Overlandsretten/Oberlandesgericht.

Det kunne måske også interessere

Vikingebyen Slesvigs byhistorie

Gæst stemme

På sporene af Slesvig bys historie

I Vikingebyen Slesvig oplever man historieundervisning live på de mange museer og i den vidunderlige historiske bykerne.

Petra E. aus Gelderkinden (Schweiz)

Thanks for your recommendation!

Aktuelt fra ØstersøenHer får I de bedste tilbud og news før alle andre!

loading

Et øjeblik